competition logo Svenska hockeyligan
Average attendance by season: