Torpedo Nizhny Novgorod attendance stats
Name: Torpedo Nizhny Novgorod
Country: RUS
Average home attendance in Kontinental Hockey League by season:
Season Team home average KHL average Team/competition
Season 2010/11 4844 6073 80 %
Season 2011/12 5497 +13 % 6138 90 %
Season 2012/13 5269 -4 % 6283 84 %
Season 2013/14 5273 +0.1 % 6186 85 %
Season 2014/15 5219 -1 % 6594 79 %
Season 2015/16 5467 +5 % 6445 85 %
Season 2016/17 5352 -2 % 6313 85 %
Season 2017/18 5193 -3 % 6377 81 %
Season 2018/19 5310 +2 % 6631 80 %
Season 2019/20 5370 +1 % 6493 83 %