Svenska hockeyligan

Average attendance by season: